Vrati se na glavni sadr?aj

Name?taj i ostali proizvodi za tvoj dom

Spu?tamo cene gde mo?emo

Pred nama je uvek misija da ponudimo ?to ni?e cene na?ih proizvoda kako bi bili pristupa?ni ?to ve?em broju ljudi. Zato spu?tamo cene nekih od najvoljenijih IKEA proizvoda ― jer verujemo da bolji ?ivot po?inje kod ku?e.

  Kamionska isporuka

  Razne vrste isporuke za sve tvoje narud?bine.

  Vidi opcije isporuke

  Paket Shop

  Naru?i bilo gde, preuzmi na nekoj od ponu?enih lokacija.

  Saznaj vi?e

  Odlo?eno pla?anje

  Izaberi jednu od brojnih mogu?nosti pla?anja koje ti nudimo.

  Vi?e o pla?anju

  ?ivi odva?no, radosno i kvalitetno pomo?u BASTUA kolekcije

  BASTUA, ograni?ena kolekcija dizajnirana u saradnji s finskom dizajnerskom ku?om Marimekko, inspirisana je prirodom i ritualima nege o sebi utemeljenim u nordijskoj sauni. Name?taj, stakleni proizvodi i tekstil ?ivopisnih printova izra?avaju jednostavnost i estetsku lepotu nordijske prirode.

  Istra?i kolekciju
   Istra?i kolekciju

   Korisne informacije

   Hej! Na dru?tvenim mre?ama su se pojavile la?ne WhatsApp grupe i informacije o nagradnim igrama koje nisu u organizaciji IKEA Srbija. Zamolili bismo te da nikome ne ?alje? svoje li?ne podatke i ne pose?uje? nikakve linkove zbog mogu?e zloupotrebe. Sve novosti o ovome, objavi?emo na na?im slu?benim stranicama.

   newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews