Presko?i na glavni izbornik

Namje?taj i dekoracije za tvoj dom

Spu?tamo cijene gdje mo?emo

Pred nama je uvijek misija da ponudimo ?to ni?e cijene na?ih proizvoda kako bi bili pristupa?ni ?to ve?em broju ljudi. Zato spu?tamo cijene nekih od najvoljenijih IKEA proizvoda ― jer vjerujemo da bolji ?ivot po?inje kod ku?e.

  Dostava do kolnog prilaza

  Tvoju narud?bu dostavit ?emo do kolnog prilaza najbli?eg ulazu u zgradu.

  Saznaj vi?e

  Preuzmi od dostavne slu?be

  Preuzmi svoju IKEA narud?bu za samo 2,64 € (19,90 kn) na vi?e od 850 lokacija diljem Hrvatske.

  Saznaj vi?e

  Pla?anje na rate

  Ostvari svoje ideje uz pla?anje na rate.

  Saznaj vi?e

  Aktualno

  ?ivi odva?no, veselo i dobro uz BASTUA kolekciju

  Ograni?ena kolekcija dizajnirana u suradnji s finskom dizajnerskom ku?om Marimekko, BASTUA, nadahnuta je prirodom i ritualima brige o sebi u stilu nordijske saune. Namje?taj, stakleno posu?e i tekstili sa ?ivopisnim uzorcima utjelovljuju jednostavnu i estetsku ljepotu nordijske prirode.

  Upoznaj BASTUA kolekciju
   Upoznaj BASTUA kolekciju
   newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews